Listy prywatne i korespondencja

Poza granicami naszego kraju żyje ponad 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Bardzo liczna Polonia jest w Niemczech, gdzie mieszka blisko 800 tysięcy naszych rodaków. Wielu z nich po latach spędzonych na emigracji słabo lub wcale nie mówi w ojczystym języku. Chcą jednak zachować kontakt z rodziną czy przyjaciółmi w Polsce. Dzięki Exare jest to możliwe. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty tłumaczeń listów prywatnych i korespondencji z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.

Listy tradycyjne i elektroniczne

Tłumacze Exare wykonają dla Państwa tłumaczenia wszelkich tekstów o charakterze prywatnym. Najczęściej tłumaczymy listy z życzeniami okolicznościowymi, zaproszenia, kondolencje, zawiadomienia, podziękowania, a także prośby o wsparcie materialne adresowane do różnych instytucji pomocowych.

Co ciekawe, zdarza się nam tłumaczyć nie tylko pisma papierowe, ale również korespondencję elektroniczną (e-maile), wiadomości SMS czy posty publikowane w mediach społecznościowych. Z tej usługi szczególnie chętnie korzystają osoby młode, chcące podtrzymać kontakt z bliskimi żyjącymi w kraju niemieckojęzycznym, jak również mieszkające za granicą i potrzebujące tłumaczenia z niemieckiego na polski.

Poufność jest dla nas najważniejsza

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zlecenie przetłumaczenia prywatnej korespondencji jest dla Państwa krępujące. Zapewniamy jednak, że podchodzimy do naszej pracy w sposób profesjonalny. Siłą rzeczy musimy się zapoznać z treścią np. listu, jednak gwarantujemy zachowanie poufności. Postępujemy zgodnie z etyką zawodową, co w praktyce oznacza, że tłumacz wykonujący tłumaczenie nie zdradza powierzonej mu treści ani współpracownikom, ani nawet własnej rodzinie.

Oczywiście nie muszą Państwo polegać wyłącznie na naszych zapewnieniach. Wszystkie powierzone nam tłumaczenia są objęte klauzulą poufności.