Czy można wykonać tłumaczenie uwierzytelnione tylko na podstawie skanu lub kopii dokumentu?

Oczywiście, tłumacze przysięgli Exare wykonują tłumaczenia również w oparciu o skany i kopie dostarczone przez Klientów. Warto natomiast pamiętać, że w takim przypadku na tłumaczeniu zostanie umieszczona adnotacja, iż zostało ono przygotowane w oparciu o skan/kopię dokumentu źródłowego.

W sytuacji, gdy zależy Państwu na adnotacji o wykonaniu tłumaczenia na podstawie oryginału, niezbędne jest okazanie oryginalnego dokumentu źródłowego tłumaczowi najpóźniej w dniu udostępnienia gotowego tłumaczenia (w naszym biurze).

Na szczęście wiele instytucji i urzędów nie wymaga dziś adnotacji o sporządzeniu tłumaczenia w oparciu o oryginał. Zawsze jednak warto o to zapytać, by uniknąć niepotrzebnych nerwów i tracenia czasu.

Faq