Czym się różni tłumaczenie uwierzytelnione od zwykłego?

Pomiędzy oboma trybami tłumaczeń istnieją bardzo ważne różnice, w praktyce decydujące o tym, do czego przetłumaczony dokument może zostać wykorzystany. Jak to wygląda w szczegółach?

Tłumaczenie uwierzytelnione 

Może zostać przygotowane WYŁĄCZNIE przez tłumacza przysięgłego, posiadającego stosowne uprawnienia. W zespole Exare pracują tłumacze przysięgli z dużym doświadczeniem, gwarantujący nie tylko wysoką jakość tłumaczenia, ale także jego moc prawną.

W tekście tłumaczenia uwierzytelnionego muszą zostać umieszczone adnotacje, które opisują integralne elementy dokumentu, jak chociażby godło, herb, logo, fotografia posiadacza dokumentu, podpis na dokumencie czy pieczęcie.

Wymagane jest również to, aby na końcu tłumaczenia znalazła się formuła poświadczająca zgodność tłumaczenia z dokumentem źródłowym. Tłumacz przysięgły umieszcza na przetłumaczonym dokumencie swoją pieczęć (okrągłą) oraz składa własnoręczny podpis.

Ważne!

Tłumaczenie uwierzytelnione może zostać przygotowane wyłącznie w formie papierowej i przekazane Klientowi osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera.

Tłumaczenie zwykłe

W przypadku tłumaczenia zwykłego nie jest wymagane, aby przygotował je tłumacz przysięgły – jednak oczywiście może to zrobić (gwarantuje to najwyższą jakość). Zlecając tłumaczenie zwykłe Exare, mogą Państwo zażyczyć sobie opatrzenia dokumentu pieczęcią prostokątną oraz podpisem tłumacza – oba elementy uwiarygadniają tłumaczenie i sprawiają, że dokument prezentuje się profesjonalnie, co ma szczególne znaczenie w relacjach z kontrahentami biznesowymi.

Istotne jest również to, że tłumaczenie zwykłe może zostać przygotowane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – to drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne dla Klientów i znacząco przyspiesza czas realizacji (nie trzeba czekać na przesyłkę – tłumaczenie może zostać wysłane mailem).

Podkreślamy przy tym, że naczelną zasadą obowiązującą w Exare jest stosowanie się do takich samych, najwyższych standardów jakościowych zarówno w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, jak i zwykłych. W praktyce więc jedyna różnica między oboma trybami tłumaczeń sprowadza się do tego, w jaki sposób można później wykorzystać przetłumaczony dokument.

Faq