Aktualnie przebywam za granicą. Czy mogę zlecić tłumaczenie uwierzytelnione przez Internet, a następnie odebrać je osobiście w Państwa biurze? Czy przyspieszy to termin realizacji?

W Exare bardzo dużą wagę przykładamy do wygody naszych Klientów, dlatego oczywiście umożliwiamy skorzystanie z takiego rozwiązania. Jest ono szczególnie popularne wśród osób, które planują powrót do Polski z emigracji lub wracają do kraju na wakacje/święta i chcą w tym czasie załatwić kilka urzędowych spraw.

Pierwszym krokiem jest przesłanie na nasz adres mailowy exare@exare.pl skanu lub zdjęcia cyfrowego dokumentu do przetłumaczenia. W wiadomości prosimy zawrzeć kilka informacji: dane osoby kontaktowej, język docelowy tłumaczenia, preferowany termin realizacji, adnotację o chęci odebrania tłumaczenia osobiście. Jeśli życzą sobie Państwo, aby na tłumaczeniu znalazła się informacja, że zostało ono przygotowane w oparciu o oryginalny dokument, należy go okazać tłumaczowi najpóźniej w momencie odbioru (w naszym biurze).

Takie rozwiązanie rzeczywiście może istotnie skrócić realizację zlecenia. Unikamy bowiem wysyłki przetłumaczonych dokumentów pocztą lub kurierem. Przypominamy również, że mogą Państwo zażyczyć sobie przesłania tłumaczeń drogą mailową w formie skanu, co jest zdecydowanie najszybszym rozwiązaniem. Należy się jednak upewnić, czy odbiorca tłumaczenia (np. urząd) honoruje cyfrową postać dokumentu.

Faq