Czy można wykonać tłumaczenie uwierzytelnione tylko wybranych fragmentów dokumentu?

Jest to jak najbardziej możliwe, przy czym warto pamiętać, że obowiązkiem tłumacza przysięgłego jest zachowanie integralności tłumaczonego tekstu. Co to właściwie oznacza? W tłumaczonym fragmencie nie można pominąć liczb, dat czy poszczególnych wyrazów, ani żadnych innych elementów składających się na dany fragment.

Bardzo ważne jest również to, że na gotowym tłumaczeniu zawsze umieszcza się adnotację, iż przetłumaczenie tylko fragmentów tekstu nastąpiło na wyraźne życzenie Klienta.

Sugerujemy, aby przed zleceniem niepełnego tłumaczenia dokumentu, uściślić z jego adresatem (urzędem, firmą, instytucją, uczelnią etc.), czy akceptuje takie rozwiązanie.

Faq