Kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione, a kiedy wystarczy zwykłe?

W tłumaczeniach obowiązuje ogólny podział na tłumaczenia uwierzytelnione oraz zwykłe. Występują pomiędzy nimi znaczące różnice, wynikające z przepisów prawa. I tak:

  • Tłumaczenie uwierzytelnione – co do zasady przetłumaczony dokument ma moc prawną. Takie tłumaczenie stosujemy w sytuacji, gdy dokumenty są wymagane przez różnego rodzaju urzędy (w tym skarbowe), urzędy stanu cywilnego, sądy, notariuszy, firmy ubezpieczeniowe, banki, szkoły, ale i zakłady pracy. Przykładami dokumentów wymagających tłumaczenia uwierzytelnionego są: akty urodzenia/zgonu/małżeństwa, pełnomocnictwa, wyroki sądowe, zaświadczenia lekarskie, świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, deklaracje podatkowe, deklaracje zgodności, zaświadczenia o dochodach, wyciągi z konta bankowego.
  • Tłumaczenie zwykłe – w zdecydowanej większości przypadków takie tłumaczenia są wykorzystywane wyłącznie na użytek prywatny, gdy nie jest wymagana ich moc prawna. Z tłumaczeń zwykłych chętnie korzystają przedsiębiorcy przygotowujący oferty dla zagranicznych kontrahentów. W tym trybie tłumaczy się również wszelkiego rodzaju instrukcje, katalogi, teksty na strony internetowe i do mediów społecznościowych, listy prywatne czy korespondencję mailową.

Warto przy tym wiedzieć, że od powyższych zasad obowiązuje wiele wyjątków – wynikających po prostu z sytuacji życiowych. Zdarza się, że np. urząd nie wymaga przedłożenia tłumaczenia uwierzytelnionego. Wówczas można zlecić przygotowanie tłumaczenia w trybie zwykłym. Oczywiście działa to również w drugą stronę.

Dobrym przykładem będzie tutaj korespondencja prywatna, która może stanowić dowód w sprawie sądowej. W takim przypadku sąd może zażądać przedłożenia tłumaczenia uwierzytelnionego przygotowanego przez tłumacza przysięgłego. Inny przykład to karta informacyjna z leczenia szpitalnego, która musi być przetłumaczona w trybie uwierzytelnionym w procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Z uwagi na wspomniane wyjątki od reguły, zawsze zalecamy naszym Klientom, aby przed zleceniem tłumaczenia – czy to uwierzytelnionego, czy zwykłego – dopytali stosownego adresata (urząd, instytucję, firmę etc.) o to, jaki tryb tłumaczenia dokumentu jest wymagany w konkretnej sytuacji. Poradami w tym zakresie służą również eksperci Exare.

Podkreślamy, że praktycznie każdy tekst może zostać przetłumaczony w sposób zwykły, jak i uwierzytelniony. W Exare mają Państwo również możliwość uwierzytelnienia wcześniej przygotowanego tłumaczenia zwykłego przez tłumacza przysięgłego.

Faq