Czym jest strona obliczeniowa w tłumaczeniach?

Analizując cennik tłumaczeń Exare spotkają się Państwo z określeniem „strona obliczeniowa”. Jest to standardowy sposób ustalania objętości tekstu źródłowego, który następnie ma zostać przetłumaczony. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wycenić naszą usługę.

W branży tłumaczeniowej przyjmuje się, że strona obliczeniowa dla tłumaczeń zwykłych liczy 1800 znaków ze spacjami (to bardzo ważne, ponieważ różnica pomiędzy znakami bez spacji i ze spacjami może wynosić nawet kilkaset znaków). W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych limit strony obliczeniowej wynosi 1125 znaków ze spacjami.

Przy wycenie tłumaczenia bierzemy pod uwagę wyłącznie stronę obliczeniową, której nie należy utożsamiać ze stroną fizyczną. Przykładowo: gęsto zapisana strona A4 może mieścić nawet 3000-40000 znaków ze spacjami. Z kolei stosując nagłówki, dużą czcionkę oraz liczne akapity, nie przekroczymy limitu 1000 znaków ze spacjami. Aby uniknąć nieporozumień w tym zakresie, podstawą wyceny usługi tłumaczenia jest właśnie strona obliczeniowa.

Warto wiedzieć!

Liczba znaków na pojedynczej stronie zależy między innymi od: wielkości czcionki, odstępów między wierszami, gęstości liter, szerokości marginesów, obecności elementów graficznych, rysunków, tabel itd.

Podkreślmy również, że w przypadku tłumaczeń zwykłych rozliczenie usługi następuje z dokładnością do 0,5 strony obliczeniowej w górę, natomiast w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych stronę rozpoczętą liczy się za całą. 

Faq