Czy można otrzymać tłumaczenie uwierzytelnione drogą mailową w postaci skanu?

Tłumaczenia uwierzytelnione, przygotowane przez tłumacza przysięgłego, mogą być dostarczone Klientowi drogą mailową w postaci pliku cyfrowego. Wiele instytucji i urzędów honoruje takie tłumaczenia, o ile znajduje się na nich okrągła pieczęć oraz własnoręczny podpis uprawnionego tłumacza. Sugerujemy jednak, aby przed skorzystaniem z takiej możliwości, dowiedzieć się u źródła, czy nie jest wymagane przedłożenie oryginału tłumaczenia w formie fizycznej.

Faq