Jak długo czeka się na tłumaczenie?

Doskonale rozumiemy, że zależy Państwu na możliwie najkrótszym terminie wykonania tłumaczenia. Dlatego w Exare podejmujemy się realizacji nawet zleceń typu „last minute”. Pracujemy szybko, ale nigdy kosztem dokładności. Dlatego przed zaproponowaniem terminu wykonania, musimy zapoznać się ze szczegółami Państwa zlecenia.

Czas realizacji tłumaczenia zależy od kilku elementów:

  • Rodzaju tłumaczenia – zwykłe czy uwierzytelnione?
  • Trybu zlecenia oczekiwanego przez Klienta – zwykły czy może pilny?
  • Tematyki i powtarzalności dokumentów/tekstów – szablony urzędowe, pismo odręczne itd.
  • Stopnia skomplikowania tekstu – więcej czasu zajmuje przetłumaczenie tekstów zawierających specjalistyczną terminologię i frazeologię, np. dokumentów technicznych.
  • Obszerności tekstu.

Przykładowo: standardowe dokumenty, jak dowody rejestracyjne, karty pojazdu, akty USC, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia o pobieraniu świadczeń rodzinnych, zaświadczenie o wpisie do CEIDG, polskie świadectwa pracy, zwolnienia lekarskie itp., zwykle tłumaczymy w ciągu 2-3 dni roboczych. Termin ten może się wydłużyć w sytuacji, gdy jednorazowo do przetłumaczenia jest znacznie więcej dokumentów.

Warto wiedzieć!

Jako jedno z nielicznych biur tłumaczeń w Polsce, oferujemy usługę ekspresową, w ramach której tłumaczenie, za dodatkową opłatą, może zostać przygotowane nawet w tym samym dniu.  

Jeśli chcą Państwo poznać proponowany termin realizacji zlecenia, prosimy o przesłanie pliku, skanu lub zdjęcia cyfrowego dokumentu na nasz główny adres mailowy exare@exare.pl, w treści podając dane osoby kontaktowej, rodzaj tłumaczenia oraz język docelowy.

Zaznaczamy również, że w Exare termin jest święty. Otrzymując propozycję wykonania tłumaczenia w konkretnym dniu, mają Państwo gwarancję terminowej realizacji.

Faq