Tłumacz przysięgły bierze odpowiedzialność za swoją pracę! Co to oznacza w praktyce?

Wielokrotnie zdarzyło się nam realizować tłumaczenia na rzecz klientów, którzy w przeszłości mieli bardzo złe doświadczenia z korzystania z tego typu usług. Scenariusz jest zawsze taki sam: klienci, chcąc zaoszczędzić, wybierali najtańsze oferty np. freelancerów, z czego później wynikały bardzo poważne problemy, również natury prawnej. Jedynym w 100% pewnym sposobem na uniknięcie podobnych sytuacji jest skorzystanie z profesjonalnej usługi, najlepiej świadczonej przez tłumacza przysięgłego. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ tylko tłumacz przysięgły bierze zawodową odpowiedzialność za efekty swojej pracy. Więcej o tym piszemy w poradniku Exare.

Kilka słów o „instytucji” tłumacza przysięgłego

W dużym uproszczeniu tłumaczy można podzielić na tych, którzy realizują projekty niewymagające uwierzytelnienia (np. tłumaczą teksty handlowe, pisma prywatne, listy etc.) oraz na wysokiej klasy specjalistów, posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania tej profesji. Akcentujemy tutaj słowo „uprawienia”, ponieważ ma ono kluczowe znaczenie w przypadku tłumaczy przysięgłych języka obcego.

Aby zostać takim tłumaczem, nie wystarczy tylko perfekcyjna znajomość języka czy wyższe wykształcenie filologiczne. Konieczne jest również zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Jeśli się to uda, tłumacz składa uroczyste ślubowanie i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warto wiedzieć!

Wyłącznie tłumacz przysięgły może się posługiwać okrągłą pieczęcią i przystawiać ją na przetłumaczonych przez siebie dokumentach, co nadaje im moc prawną.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Najczęściej są to różnego rodzaju dokumenty urzędowe, wykorzystywane czy to w sprawach prywatnych, czy związanych z działalnością gospodarczą. Tłumacz przysięgły zajmuje się więc tłumaczeniem na przykład aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, ale również pism procesowych czy testamentów.

Pamiętajmy także, że tłumaczenie uwierzytelnione może być wskazane w sytuacjach, które z formalnego punktu widzenia nie wymagają przedłożenia opieczętowanego dokumentu. Mamy tutaj na myśli wszelkie relacje biznesowe. O wiele wiarygodniej i bardziej profesjonalnie prezentuje się chociażby oferta czy specyfikacja techniczna przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego od tej, którą przygotowano zgodnie z procedurą tłumaczenia zwykłego. To istotna podpowiedź dla przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Tłumaczenie uwierzytelnione to większe bezpieczeństwo dla klienta

Wielu klientów, w tym niestety biznesowych, nie zwraca większej uwagi na to, kto właściwie świadczy usługę przetłumaczenia dokumentów. Liczy się dobra cena i krótki termin realizacji. Takie podejście może się jednak zemścić w najmniej spodziewanym momencie. Chcąc zagwarantować sobie perfekcyjną jakość tłumaczenia, a tym samym na przykład adekwatność złożonej oferty czy jej zgodność z przepisami lokalnego prawa, zawsze warto skorzystać z usługi tłumacza przysięgłego.

Trzeba bowiem wiedzieć, że tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową za jakość swojej pracy. W związku z tym tę profesję wybierają wyłącznie osoby pewne swoich kompetencji językowych. Za nierzetelne świadczenie usług tłumaczowi przysięgłemu grozi upomnienie lub nagana. W skrajnym przypadku musi się on natomiast liczyć z czasową lub całkowitą utratą prawa do wykonywania zawodu.

Jeśli natomiast tłumacz przysięgły popełnił rażący błąd, na przykład tłumacząc umowę handlową, w konsekwencji czego klient poniósł straty finansowe czy wizerunkowe, może on zażądać od niesolidnego usługodawcy zadośćuczynienia. Będą tutaj miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Dlatego profesjonalne biura tłumaczeń zawsze posiadają ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, które ma zaspokajać ewentualne roszczenia z tego tytułu. Oczywiście takie ubezpieczenie posiada również biuro Exare.

Wszystko to prowadzi do logicznego wniosku: tylko korzystając z usług profesjonalistów, najlepiej mających tytuł tłumacza przysięgłego, klient realnie minimalizuje ryzyko trafienia na niesolidnego wykonawcę i może oczekiwać tłumaczeń najwyższej jakości. Dobrze jest o tym pamiętać analizując oferty różnych wykonawców, zwłaszcza te w „okazyjnej” cenie.