Czy (i dlaczego) warto uczyć się języka niemieckiego?

Gdy wpadamy na pomysł nauczenia się jakiegoś języka obcego, zwykle pierwszym wyborem jest angielski. W naszym poradniku udowodnimy jednak, że zdecydowanie warto uczyć się również języka niemieckiego. Dlaczego? Oto kilka ważnych argumentów. 

Znajomość niemieckiego bardzo się przydaje

Język niemiecki jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków na świecie. Włada nim około 180 milionów ludzi, z czego dla ponad 100 milionów jest językiem ojczystym. Co ciekawe, po niemiecku mówi się nie tylko w Europie, ale też np. w Argentynie, Paragwaju, Chile, RPA, Meksyku, Brazylii czy w Namibii – w tym ostatnim kraju niemiecki ma status języka narodowego. Podróżując po świecie, a także utrzymując kontakty, np. biznesowe, z innymi krajami, niejednokrotnie znajomość języka niemieckiego może być bardzo przydatna. 

Ciekawostka

Język niemiecki jest pierwszym językiem ojczystym w Unii Europejskiej. Władając nim można się „dogadać” z co czwartym obywatelem Wspólnoty. 

Znajomość dwóch języków obcych powoli staje się standardem 

Ten argument szczególnie trafi do osób, które albo dopiero rozpoczynają karierę zawodową, albo chcą się przebranżowić czy po prostu zmienić miejsce zatrudnienia na bardziej atrakcyjne. Nie oszukujmy się: znajomość języka angielskiego nie jest dziś żadnym wyczynem i wielu pracodawców nawet nie zwraca na to uwagi analizując CV kandydata, uznając to za standardową umiejętność. Z kolei osoby znające dwa języki obce (lub więcej) mają o wiele silniejszą pozycję na rynku pracy. Zwłaszcza, że…

Polska i niemiecka gospodarka są ze sobą ściśle powiązane

Wystarczy przeanalizować dane. W 2018 roku sprzedaż towarów do Niemiec stanowiła 28% polskiego eksportu. Z kolei udział Niemiec w imporcie wyniósł blisko 23%. Oznacza to, że kontakty z Niemcami generują około jedną czwartą polskiej wymiany międzynarodowej

Wniosek? Znajomość języka niemieckiego jest niezwykle przydatna na niwie biznesowej. Mnóstwo firm szuka pracowników władających językiem Goethego, by móc podtrzymywać relacje handlowe z niemieckimi kontrahentami. Poza tym w Polsce swoje siedziby mają liczne firmy z niemieckim kapitałem, które także potrzebują pracowników potrafiących porozumiewać się w tym języku. 

Niemieccy turyści 

Maciej Maleńczuk śpiewał o nich, że „depczą naszą ziemię”, ale w rzeczywistości Niemcy są skarbem dla polskiej turystyki. Stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych turystów i zostawiają w naszym kraju sporo pieniędzy. Osoby znające język niemiecki o wiele łatwiej znajdą dobrze płatną pracę w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Mogą również same założyć biznesy świadczące usługi dla Niemców odwiedzających nasz kraj. 

Atrakcyjny kierunek emigracji zarobkowej 

O tym, że warto uczyć się języka niemieckiego, nie trzeba przekonywać osób mieszkających blisko zachodniej granicy. Wielu Polaków z tamtych regionów na co dzień pracuje po niemieckiej stronie Odry. Niemcy są bardzo atrakcyjnym kierunkiem emigracji zarobkowej. Minimalna stawka godzinowa dla niewykwalifikowanego pracownika jest w Niemczech kilkakrotnie wyższa niż w Polsce. Osoby dobrze władające językiem niemieckim mają oczywiście większe szanse na znalezienie znakomicie płatnej pracy na tamtejszym rynku. 

Te argumenty nie pozostawiają wątpliwości, że warto uczyć się języka niemieckiego, co też robi właśnie ponad 15 milionów ludzi na świecie.